Ansatte

Ansatte Lykketroll

Andreas Aas

Stilling: Barnehagelærer

Andreas sitt første møte med Tyrihans barnehage var som student fra HIØ. Fast barnehagelærer fra 2016. Har videreutdanning i "Naturfag og matematikk".

Stein Rune N. Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stein Rune har vært i Tyrihans barnehagen siden 2000, og har det meste av den tiden tatt vare på Lykketroll-barna.

Tonje Häggblom

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje Häggblom er utdannet barnehagelærer med musikk som fordypning, og har videreutdanning innen spes.ped, veiledning, ped.utviklingsarbeid og Naturfag og matematikk. Tonje har vært i barnehagen siden 1998.

Ansatte Sjarmtroll

Elisabet Hultenius

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabet er utdannet barnehagelærer i Norrköping i 1996. Til oss kom hun først i 2012, for deretter å starte opp den nye avdelingen; Sjarmtroll i 2014. Utdanning i spes.ped og veiledning også.

Nina Minge

Stilling: Barnehagelærer

Nina er utdannet bhg-lærer i 2011 med utefag som fordypning. Hun kom til Tyrihans i et vikariat på stor avdeling, men vi ønsket å beholde henne. Nå har hun fast stilling, og stortrives med de minste- og alle stortrives med Nina!

Rita Hansen

Stilling: Fagarbeider

Rita kom til Tyrihans barnehage i 2000, og har blitt her siden. Har erfaring fra alle avdelinger, men nå trives hun godt med 0-3-åringene på Sjarmtroll.

Ansatte Skogstroll

Linda Heidenberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda begynte i Tyrihans barnehage i 2009, og har innehatt flere roller i personalgruppen. Hun har arbeidet som ekstra assistent, kjøkkensjef og vært både på stor og liten avdeling.

Aina Bjørkå

Stilling: Barnehagelærer
414 19 739
aina@tyrihansbhg.no

Aina kom til barnehagen som sisteårs- student i 2009, og siden beholdt vi henne som pedagog 2. Aina har fordypning i utefag og har videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid. Pedagogisk leder barnehageåret 2022-23.

Ansatte Småtroll

Christine Alfsen

Stilling: Barnehagelærer

Kom som nokså ny barnehagelærer til fast stilling i Tyrihans barnehage juni-22. Vi er glade for at hun valgte Tyrihans!

Lina Bull

Stilling: Pedagogisk leder

Lina har vært ansatt i Tyrihans barnehage siden 2011. Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnsped, og har siden tatt spes.pedagogikk og veiledning. Bor i Fredrikstad med mann og barn, og snakker (fremdeles) svensk...

Mari Oustorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mari er utdannet sykepleie, men ønsket en ny karriere her i Tyrihans. Hun ble fast ansatt som pedagogisk medarbeider i september 2022.

Mariane Karlsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariane var med på å starte opp Småtroll-avdelingen i Tyrihans i 1994 - og har siden blitt værende. Er utdannet barnepleier.

Hilde Thorsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hilde har kjørt fra Hvaler til Tyrihans bhg i over 20 år, og det er vi veldig glade for! Hun har vært innom alle avdelinger, men har nå over tid vært en vært en fast og trygg voksne for småtrolla.

LYKKETROLL

Tonje Häggblom

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje Häggblom er utdannet barnehagelærer med musikk som fordypning, og har videreutdanning innen spes.ped, veiledning, ped.utviklingsarbeid og Naturfag og matematikk. Tonje har vært i barnehagen siden 1998.

Andreas Aas

Stilling: Barnehagelærer

Andreas sitt første møte med Tyrihans barnehage var som student fra HIØ. Fast barnehagelærer fra 2016. Har videreutdanning i "Naturfag og matematikk".

Stein Rune N. Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stein Rune har vært i Tyrihans barnehagen siden 2000, og har det meste av den tiden tatt vare på Lykketroll-barna.

SJARMTROLL

Elisabet Hultenius

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabet er utdannet barnehagelærer i Norrköping i 1996. Til oss kom hun først i 2012, for deretter å starte opp den nye avdelingen; Sjarmtroll i 2014. Utdanning i spes.ped og veiledning også.

Nina Minge

Stilling: Barnehagelærer

Nina er utdannet bhg-lærer i 2011 med utefag som fordypning. Hun kom til Tyrihans i et vikariat på stor avdeling, men vi ønsket å beholde henne. Nå har hun fast stilling, og stortrives med de minste- og alle stortrives med Nina!

Rita Hansen

Stilling: Fagarbeider

Rita kom til Tyrihans barnehage i 2000, og har blitt her siden. Har erfaring fra alle avdelinger, men nå trives hun godt med 0-3-åringene på Sjarmtroll.

SKOGSTROLL

Linda Heidenberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda begynte i Tyrihans barnehage i 2009, og har innehatt flere roller i personalgruppen. Hun har arbeidet som ekstra assistent, kjøkkensjef og vært både på stor og liten avdeling.

Aina Bjørkå

Stilling: Barnehagelærer
414 19 739
aina@tyrihansbhg.no

Aina kom til barnehagen som sisteårs- student i 2009, og siden beholdt vi henne som pedagog 2. Aina har fordypning i utefag og har videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid. Pedagogisk leder barnehageåret 2022-23.

SMÅTROLL

Lina Bull

Stilling: Pedagogisk leder

Lina har vært ansatt i Tyrihans barnehage siden 2011. Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnsped, og har siden tatt spes.pedagogikk og veiledning. Bor i Fredrikstad med mann og barn, og snakker (fremdeles) svensk...

Mariane Karlsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariane var med på å starte opp Småtroll-avdelingen i Tyrihans i 1994 - og har siden blitt værende. Er utdannet barnepleier.

Hilde Thorsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hilde har kjørt fra Hvaler til Tyrihans bhg i over 20 år, og det er vi veldig glade for! Hun har vært innom alle avdelinger, men har nå over tid vært en vært en fast og trygg voksne for småtrolla.

Christine Alfsen

Stilling: Barnehagelærer

Kom som nokså ny barnehagelærer til fast stilling i Tyrihans barnehage juni-22. Vi er glade for at hun valgte Tyrihans!

Mari Oustorp

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mari er utdannet sykepleie, men ønsket en ny karriere her i Tyrihans. Hun ble fast ansatt som pedagogisk medarbeider i september 2022.

Andre ansatte

Rita Sjølie

Stilling: Styrer
934 19 706
post@tyrihansbhg.no

Har vært ansatt i barnehagen siden oppstart i-94. Først som pedagogisk leder, så styrer fra 1999. Utdannet bhg-lærer med fordypning i spes.ped. og har videreutdanning innen spes.ped, ledelse og veiledning.

Bjørg Solstrand

Stilling: Renholder

Bjørg sørger for at Tyrihans barnehage hver dag blir vasket og rengjort, og dermed er et godt sted å være for oss andre. Det har hun holdt på med i snart 20 år! Bjørg bor på Greåker.