Søke barnehageplass

Det er for tiden ingen ledige plasser i Tyrihans barnehage. For å søke plass til neste barnehageår gå inn på Sarpsborg kommunes nettside.

Alle søknader om barnehageplass gjøres elektronisk via Sarpsborg kommunes nettside:https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/barnehage_startside/

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars hver år. Ved ledige plasser gjelder løpende opptak.

Opptakskriterier

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn det er fattet vedtak om etter barnevernsloven
  2. Søsken og barn av ansatte
  3. Barn som disponerer framleieplass
  4. Øvrig venteliste etter;    1. Bosatt i nærmiljøet og tilhører skolekrets Tindlund og Grålum

                                              2. Etter loddtrekning

 

100% plass

Barnehagen tilbyr bare 100% plasser

Andelsinnskudd

Ved tildeling av plass innbetales det andel på kr. 3 000,- Andelen betales tilbake (uten renter), når barnet slutter i barnehagen.