Dugnadsplikt

Alle andelshavere i Tyrihans barnehage har 8 timers dugnadsplikt hver år. Som regel avvikles det en dugnad på høsten og en på våren. Det kan også fordeles individuelle oppgaver.

Som regel avvikles det en høstdugnad og en vårdugnad i regi av Eierstyret. Dette blir det kalt inn til.

Det kan også avtales individuelle oppgaver.

Gebyr

Manglende utførelse av dugnadplikten koster kr. 200 pr. time.