Dagsrytme

Hver avdeling eller hver gruppe har sine aktiviteter og faste opplegg gjennom uken, og foreldrene får tilgang til planene på KidPlan. En overordnet dagsrytme er som følger:

Kl. 06.45    Barnehagen åpner

Kl. 08.30    Frokost (ha med matpakke)

Kl. 09.30    Ulike aktiviteter inne og ute,  detaljene  vises på månedsplan på KidPlan

Kl. 11.30    Formiddagsmat (hver tirsdag og torsdag er det varmmat)

Kl. 12.30    Soving /aktiviteter og utelek

Kl. 14.30    Fruktstund/ restemat/knekkebrød

Kl. 16.45    Barnehagen stenger