Der troll trives! Visjon og verdier

Tyrihans barnehage har som mål å være en allsidig barnehage, som skal tilby barna varierte opplevelser og erfaringer i hverdagen som grunnlag for trivsel og læring.

Vi ønsker at våre barn skal stifte bekjentskap med ulike arenaer; miljøvern, idrett, musikk, teater med mer, og har en variert tilnærming til 7 fagområder som barna skal få erfaringer med.

Dette bidrar til å utvikle barnas lek, gir grobunn for språklig stimulering og bygger ny kompetanse.

Visjonen vår formulerer det slik:

"Alle barn i Tyrihans barnehage er trygge og glade barn som viser                                                            - og utøver omsorg for seg selv og andre!"

Det betyr i praksis at vi har mye fokus på hvordan vi oppfører oss selv og mot hverandre. Rammer, rutiner og noen regler settes for å gi barna veiledning, støtte og trygghet.

 

3 helt grunnleggende verdier for Tyrihans er TRYGGHET, OMSORG, GLEDE.

Vi har tro på at bevissthet om våre verdier bidrar til et godt oppvekstmiljø som fremmer danning hos barn og voksne!

Med dette som utgangspunkt har vi også blitt sertifisert som en helsefremmende barnehage.

Vi benytter «Trygghetssirkelen» som er verktøy til å tone oss inn på hvor barna er og hva de har behov for.