Ferie

Alle barna i Tyrihans barnehage skal ha 4 uker ferie i løpet av året. 3 av ukene skal være i sommerferieperioden, og 2 av ukene skal være sammenhengende.

Foreldre må etter vedtektene melde inn ferieavvikling innen 1.mai hvert år.

Vi ber også om ferieregistrering for julen og påskeuken. Grunnen er en mer hensiktsmessig planlegging av aktiviteter og bruk av voksenressurser.

 

Barnehagen har stengt i uke 29 og 30.