Samarbeidsutvalget 2022-23

Hver barnehage skal ha et Samarbeidsutvalg. FORMÅL:      I lovteksten står det at Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

HVEM:

Samarbeidsutvalget skal ha en sammenstning av både foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I Tyrihans barnehage er det dette barnehageåret:

 

Thor Erling Iversen,       Eierrepresentant       tlf. 975 84 769     e-post: thor.iversen@hotmail.com

Ida Syrrist,                   Foreldrerepresentant tlf. 979 01 312     e-post: syrrist@yahoo.com

Elisabet Hultenius,         Ansatterepresentant tlf.993 90 496      e-post: hultenius_e@hotmail.com

 

OPPGAVER:

- drøfte saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet

- fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten