Lek og læring -hånd i hånd

"Barnehagens plass i samfunnet forstås som det første utdanningstrinnet i et livslangt læringsløp, og det knyttes store forventninger til barnehagens bidrag i så måte.” Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver” slår fast at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Lek er barns dominerende virksomhet, og barn tilegner seg ferdigheter og lærer lystbetont gjennom leken. 

Leken er derfor et magisk redskap for personale å utnytte i forhold til barns læring og utvikling, og store deler av barnehagedagen går med på å stimulere til, tilrettelegge for, skjerme og utvikle barns lek.

 

Dette er grunnen til at mye av barnehagedagen er satt av til lek, både ute og inne. Vi jobber jevnlig med å lage gode lekemiljøer som gir barna inspirasjon til ny lek og næring til ny læring.

Husk det når barnet deres sier: " i dag har vi BARE lekt!"