Helsefremmende barnehage

Etter mange år med målrettet arbeid og fokus på å være en trygg, god og utviklende barnehage for Tyrihans-barna, ble vi blitt godkjent som en "Helsefremmende barnehage" av Østfoldhelsa i 2019. God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. 9 kriterier ligger til grunn for sertifiseringen.

Barnehagen er en viktig arena for å bidra til å styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med l å bygge god helse hos barn.

En helsefremmende barnehage bidrar til å styrke barnas fysiske og psykiske helse, og har dette godt forankret i planer og i praksis.