Eierstyret 2023-24

Eierstyret i barnehagen består av andelshavere (foreldre) valgt på årsmøtet i barnehagen, en ansatt- representant og daglig leder.

EIERSTYRET 2022-2023

Leder av styret:

Thor Erling Iversen             tlf. 959 25 380     e-post: thor.iversen@hotmail.com

 

 

Eivind Martinsen                 tlf. 480 98 400     e-post: eivind.martinsen@visma.com

 

Marie Olseng                       tlf. 97 62 70 87     e-post:  marieols@live.no

  

Samarbeidutvalgsrepresentant:

 Ida Syrrist                          tlf. 979 01 312      e-post: syrrist@yahoo.com

  

 Ansattes representant:

 Elisabet Hultenius              tlf. 993 90 496     e-post:  hultenius_e@hotmail.com

 

Sekretær:                                      

Rita Sjølie                            tlf. 93 41 97 06     e-post: tyrihansbhg@gmail.com