Påkledning og utstyr

For at barnet skal ha det best mulig i barnehagen, er det også svært viktig at egnede klær og utstyr er i orden. Dette er foreldrenes ansvar!

Klær etter vær

Barna er ute stort sett hver dag hele året. Yttertøy og skotøy tilpasset vær og årstid skal være disponibelt hver dag. 

Skift

I kurven til hvert barn ligger det en oversikt over skiftetøy som til enhver tid skal være i kurven i barnehagen. Siste fredagen hver måned skal alt av utstyr tas med hjem. Dette gir oss i barnehagen anledning til å vaske og rydde, og dere foreldre til å oppdatere klær og skift!

Bleier

Til barn som bruker bleier må foreldre ta med dette, og evt salve. Når bleiene tar slutt, vil dere få melding om dette på KidPlan. Håndklær og vaskekluter holder barnehagen.

Vogner og sikkerhetsutstyr

For de minste som sover i vogn er det foreldrenes ansvar at vognen og sikkerhetsutstyret som seler, nett o.l er tilpasset og i orden, og at sengetøyet er rent og etter værforholdene. Dette må sjekkes jevnlig!

Merking av tøy og utstyr

Alt tøy, skotøy og annet utstyr skal være merket. Det finnes mange fine navnemerker på markedet som enkelt kan bestilles på nett, men merketursj duger like godt.

Ansvar for utstyr

Barnehagen påtar seg ikke ansvar hvis klær, utstyr eller medbrakte leker blir ødelagt eller borte.

 

Garderobeplassen til barnet er det foreldrenes ansvar å holde i orden.