Betaling

Tyrihans barnehage følger nasjonal sats som pr. 1.8.2023 tilsvarer kr. 3 000,- i måneden for 100 % plass. Vi tar i tillegg kr. 300 i kostpenger.

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned via efaktura Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær.

I periodsen 15.7-14.8 er det betalingsfri.

Alle andelshavere må opprette efaktura for betaling av barnehageplassen.

        Slik gjør dere det:                                    

  •  Fakturamottakere (privatkunder) må i sin nettbank velge å akseptere eFaktura fra alle tilbydere.
    Dette må være aktivert hos fakturamottaker, for at eFaktura sendt via 24Sevenoffice skal gå igjennom.
  • Fakturamottaker, må ha registrert samme epostadresse i «Fakturaepost»-feltet og telefonnummer som i sin nettbank - for at kundesjekk mot Nets og levering via eFaktura skal godkjennes.

Søskenmoderasjon

Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn med 30%, og for barn nr.3 er det 50% moderasjon.

 

Redusert betaling

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom husstandens brutto inntekt er under 550 000 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid er på kr. 615 590

Andelsinnskudd

Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr. 3000,-.

Beløpet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.