/>

Betaling

Tyrihans barnehage følger nasjonal sats som pr. 1.8.2022 tilsvarer kr. 3 050,- i måneden for 100 % plass. Vi tar i tillegg kr. 300 i kostpenger.

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned via efaktura Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær.

I periodsen 15.7-14.8 er det betalingsfri.

Alle andelshavere må opprette efaktura for betaling av barnehageplassen.

        Slik gjør dere det:                                    

  •  Fakturamottakere (privatkunder) må i sin nettbank velge å akseptere eFaktura fra alle tilbydere.
    Dette må være aktivert hos fakturamottaker, for at eFaktura sendt via 24Sevenoffice skal gå igjennom.
  • Fakturamottaker, må ha registrert samme epostadresse i «Fakturaepost»-feltet og telefonnummer som i sin nettbank - for at kundesjekk mot Nets og levering via eFaktura skal godkjennes.

Søskenmoderasjon

Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn med 30%, og for barn nr.3 er det 50% moderasjon.

 

Redusert betaling

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom husstandens brutto person-og kapitalinntekt er under 557 333 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid er på kr.  548 500.

Andelsinnskudd

Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr. 3000,-.

Beløpet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.