Høstdugnad 27.9.22 kl. 17.00 i Tyrihans barnehage

Eierstyre til Tyrihans innkaller alle andelshavere til høstdugnad tirsdag 27.9 kl .17.00!

Alle andelshavere har dugnadplikt 8 timer pr. år.

Gi beskjed til Rita om dere ikke kan møte; og om dere vil ha restoppgaver eller betale for dugnaden!