Nyhetsarkiv

 • Høstdugnad 27.9.22 kl. 17.00 i Tyrihans barnehage

  Eierstyre til Tyrihans innkaller alle andelshavere til høstdugnad tirsdag 27.9 kl .17.00!

 • Vi er på Instagram

  Følg oss på @tyrihansbhg. 

  Her vil dere få et innblikk i hva som rører seg blant de små hos oss og ellers i nærmiljø. 

 • Tyrihans har fått utmerkelsen helsefremmende barnehage!

  Etter mange år med målrettet arbeid og fokus på å være en trygg, god og utviklende barnehage for Tyrihans-barna, har Tyrihans barnehage på Opstad nå blitt godkjent som en "Helsefremmende barnehage" av Østfoldhelsa.
  En helsefremmed barnehage bidrar til å styrke barnas fysiske og psykiske helse, og har dette godt forankret i planer og i praksis.